ОДЛУКA О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉЕ ОПШТИНСКЕ/ГРАДСКЕ УПРАВЕ У 2021. ГОДИНИ

Министар државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић донела је  Одлуку о расподели средстава из Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2021. години.

Одлука је донета на основу члана 28. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе.

Ове награде представљају вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу, односно спровођење активности или прибављање добара и/или услуга предложених од стране добитника награда у укупном износу од 9.200.000,00 РСД, односно, по 2.300.000,00 РСД победницима у свакој од четири облати и то: ефикасност и делотворност, транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе, одговорност и владавина права и равноправност и анти-дискриминација.

 

 Skip to content