Стратегија реформе јавне управе након 2021. године: Почетак израде и Јавни позив за ОЦД

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са чланом 32. Закона о планском систему РС („Службени гласник РС“, бр. 30/18), обавештава јавност да започиње рад на изради нове Стратегије реформе јавне управе, након што је Савет за реформу јавне управе, Закључком 23 Број: 06-00-5736/2019 од 13. јуна 2019. године, прихватио Извештај о спољној евалуацији резултата важеће Стратегије реформе јавне управе и наложио да се, на основу препорука евалуације, започне рад на изради нове стратегије.

У складу са наведеним, као и ранијом добром праксом укључивања организација цивилног друштва у раним фазама припреме акционих планова уз претходну Стратегију, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период након 2021. године.Skip to content