ПОЧЕТАК ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује развој електронске управе, спроводи јавну расправу о Предлогу програма развоја електронске управе у Републици Србији за период 2023-2035. године са Акционим планом за његово спровоћење. 

Јавна расправа о Предлогу програма одржаће се од 23. децембра 2022. до 11. јануара 2023. године. 

Министарство позива представнике надлежних државних opганa, органе аутономне покрајине, органе јединица локалне самоуправе, стручњаке у овој области, привредни и цивилни сектор, академску заједницу као и друге заинтересоване стране да своје примедбе, предлоге и коментаре достављају електронским путем на порталу еКонслултације (https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/71/1), мејл адресу: visnja.dragojlovic@mduls.gov.rs и поштом на адресу: Mинистарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд. 

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о одржаној јавној расправи у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе, односно најкасније седам дана пре подношења Влади на разматрање и одлучивање, и исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локaлне самоуправе и Порталу еКонсултације. 

Преузмите:

Закључак о спровођењу јавне расправе

Програм развоја електронске управе за период од 2023. до 2025. године са Акционим планом

Програм јавне расправе

Извештај о спроведеној јавној расправи 19.01.2023.Skip to content