Почетак рада на измени и допуни Програма развоја електронске управе у Републици Србији од 2020-2022. године са Акционим планом за његово спровођење за период од 2023. до 2025. године

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са чланом 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) објављује отпочињање рада на измени и допуни Програма развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020-2022. године са Акционим планом за његово спровођење за период од 2023. до 2025. године.

У оквиру Стратегије реформе јавне управе за период од 2021. године до 2030. године („Службени гласник РС“, бр42/21, 9/22) у области развоја електронске управе у 2022. години предвиђено је да се након вредновања односно евалуације примене Програма развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. године до 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 85/20) изврши ревизија наведеног програма и пратећег акционог плана. Ex-post анализa Програма развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020-2022. године налази се на линку: http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/EX-POST-ANALIZA-PROGRAMA-RAZVOJA-ELEKTRONSKE-UPRAVE-U-REPUBLICI-SRBIJI-2020-2022.-GODINA.docxSkip to content