ПОДРШКА ШВАЈЦАРСКЕ ВЛАДЕ И ПРОЈЕКТА РЕЛОФ2 ЗА БОЉЕ УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИМ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА И БОЉИ НАДЗОР НАД ЛОКАЛНИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У 48 ОПШТИНА И ГРАДОВА

Швајцарска Влада и Пројекат Реформа локалних финансија у Србији ИИ (РЕЛОФ2) подржаће у наредном периоду укупно 48 локалних самоуправа у успостављању или унапређењу финансијског управљања и контроле, интерне ревизије, увођењу иновативних модела у јавним финансијама и надзора над локалним јавним предузећима. Од овог броја њих 15 су први пут део овог пројекта.

Пројекат ће овим општинама током 2021. и 2022. године обезбедити експертску подршку у примени прописа, успостављању процедура и механизама и увођењу нових алата овим областима. Циљ је да се унапреди начин планирања, расподеле и контроле трошења буџетских средстава, као и надзор над радом локалних јавних предузећа. На овај начин се подржава стабилност јавних финансија јединица локалне самоуправе и осигурава боље пружање услуга грађанима и већа транспарентност у раду локалних управа.

Ове промене у раду локалних управа су активности у оквиру реформе локалних јавних финансија и законска су обавеза за све кориснике јавних средстава. Оне омогућавају да се досадашњи фокус шири са, искључивог праћења наменског и законитог трошења средстава, на управљање базирано и усмерено на остваривање циљева и резултата.

Поред основног циља, Пројекат РЕЛОФ2 подстиче и промовише међуопштинску сарадњу, како би локалне самоуправе са више капацитета пружале подршку мањима. Локалне самоуправе које ће бити партнери РЕЛОФ2 су: Панчево, Алибунар, Опово, Крагујевац, Топола, Баточина, Лапово, Аранђеловац, Владичин Хан, Босилеград, Сурдулица, Нова Варош, Пријепоље, Сјеница, Пирот, Бела Паланка, Бабушница, Димитровград, Алексинац, Варварин, Медвеђа, Зрењанин, Житиште, Сечањ, Тутин, Нови Пазар, Рашка, Трстеник, Врњачка Бања, Сокобања, Ражањ, Бечеј, Жабаљ, Ада, Чока, Бач, Оџаци, Бачки Петровац, Богатић, Љубовија, Мали Зворник, Осечина, Лајковац, Сремска Митровица, Шид, Ужице, Параћин и Књажевац.
Пројекат подржава швајцарска Влада преко Швајцарског државног секретаријата за економске послове (СЕЦО).

Више о пројекту на www.lokalnefinansije.rs, kontakt press@lokalnefinansije.rsSkip to content