ПОЗИВ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ИНИЦИЈАТИВИ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ

Партнерство за отворену управу – Open Government Parntership (у даљем тексту: ПОУ) представља међународну иницијативу чија је сврха обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва (у даљем тексту: ОЦД), оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу против корупције, приступ информацијама, употребу нових технологија, а у вези са остваривањем делотворнијег и одговорнијег рада јавне власти.

Као учесница у наведеној глобалној иницијативи од 2012. године, Република Србија подржава основне вредности садржане у Декларацији ПОУ https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/ , које су у складу и са спровођењем општег циља реформе јавне управе Републике Србије – обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима и стварање јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана.

Република Србија је до сада, у оквиру спровођења ове иницијативе, израдила четири акциона плана у циљу предузимања конкретних обавеза које унапређују стање у оквиру вредности ПОУ. Током израде ових акционих планова постигнуто је значајно унапређење кад је у питању сарадња са цивилним сектором. Више информација о досадашњем учешћу Републике Србије у Партнерству за отворену управу можете наћи на линку: https://www.opengovpartnership.org/members/serbia/

Имајући у виду важну улогу коју имају локалне самоуправе када су у питању јавне услуге, транспарентност, јавна одговорност, као и то да су локалне самоуправе најближе грађанима којима пружају ефикасне услуге, ПОУ је покренуло јавни позив јединицама локалне самоуправе да доставе писма заинтересованости за учешће у овој иницијативи. ПОУ ће у 2022. години подржати 50 локалних самоуправа широм света. На овом линку се налазе детаљне информације о јавном позиву, начину пријављивања, критеријумима и свим осталим релевантним питањима: https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/join-ogp-local-call-for-expressions-of-interest-2022/

               Потребно је да локалне самоуправе које желе да се придруже Партнерству за отворену управу, заједно са неком од невладиних заинтересованих страна којe раде на локалу (организације цивилног друштва, организације / групе грађана, друштвени покрети под водством грађана, локалне привредне коморе, универзитети, савети / групе младих, и др.), поднесу два усклађена писма заинтересованости најкасније до 16. марта 2022. године. Писмо заинтересованости се налази и попуњава на овом линку: https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/ogp-local-2022-expression-of-interest-form/Skip to content