Позив на мастер студије у Новом Пазару и Крагујевцу

Пројекат јачања капацита јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле/FINAC је финансиран у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније и започео је са реализацијом  крајем 2016. године и трајаће до новембра 2019. године.

У скопу реализације Пројекта Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије у сарадњи са Службом за управљање кадровима и Националном академијом за јавну управу спровело је активности које се односе на  процес  предселекције државних службеника и запослених у јединицама локалних самоуправа који ће имати прилику да након успешно положеног пријемног испита похађају бесплатно мастер програме у области управљања јавним финансијама који су акредитовани у склопу реализације пројекта. У складу са Пројектом око 110 службеника (са централног и локалног нивоа) имаће могућност да следеће школске године похађа мастер студије бесплатно на Факултету организационих наука- Унвиерзитета у Београду, Факултету  за економију, финансије и администрацију – Метрополитен универзитета у Београду, Економског факултета -Универзитета у Крагујевцу и Универзитету у Новом Пазару.

С тим у вези, у току пријављивање на мастер програме који је развијен у оквиру ERASMUS+ пројекта: „FINancial management, Accounting and Controlling for capacity building of public administration” – FINAC.

На Државном универзитету у Новом Пазару:
Изградња капацитета јавног сектора на који се уписује 15 студената.
Конкурсе за упис на мастер студије биће расписан у првој недељи октобра и биће постављен на огласној табле и wеб страници Државног универзитета.
Литература за припрему пријемнног испита је доступна преко сајта FINAC пројекта http://www.finac.org.rs
Уколико планирате да полажете пријемни потребно је да се пријавите (пријава ће бити од дана објављивања конкурса до 22. октобра 2018. године).
Пријемни ће бити организован 24. октобра 2018. године, а ранг листа ће бити објављена 30. октобра 2018. године до 12.00.
Све додатне можете добити на телефон 020-316-936 или доћи на Државни универзитет у Новом Пазару, улица Вука Караџића 9, Контакт: Сумера Халилагић или Александар Павловић.

На Универзитету у Крагујевцу, Економски факултет:
Финансијски менаџмент јавне управе на који се уписује 30 студената.
Кандидати који су завршили основне студије на Економском факултету у Крагујевцу или на државним Факултетима у Србији чији програм не одступа од плана и програма Економског факултета у Крагујевцу не полажу пријемни испит, док сви остали кандидати полажу пријемни испит из наставних предмета:

  • Пословне финансије
  • Ревизија финансијских извештаја

Литература за припрему пријемног испита, као и контролна питања за припрему испита, налазе се на сајту пројекта: http://www.finac.org.rs, (обавезна регистрација).

Сви кандидати који конкуришу за упис дужни су да поднесу пријаву за упис, лично, у просторијама Факулктета у периоду од 15. до 17. октобра 2018. године.

Полагање пријемног за кандидате који нису основне студије завршили на Економском факултету Унвиерзитета у Крагујевцу.

Полагање пријемног испита, за кандидате који га полажу, је у петак 19. октобра 2018. године у 11.00 часова у просторијама Факултета.

Детаљна обавештења о условима уписа и студирања могу се добити и на:

 Skip to content