Позив OРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА за учешће на консултативном састанку

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је активности у циљу израде другог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године. У циљу остварења ових активности основана је Посебна међуминистарска радна група коју чине представници органа државне управе, служби Владе Републике Србије, посебних организација, независних државних органа, Народне скупштине Републике Србије, Привредне коморе Србије, као и представници шест организација цивилног друштва.

У циљу што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва на самом почетку израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године, ради утврђивања приоритета и обавеза које ће се укључити у планирани документ, Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом организује консултативни састанак који ће се одржати 19. фебруара 2016. године, од 9:00 до 14:00 часова, у Палати Србија.

Министарство државне управе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају заинтересоване организације цивилног друштва да се пријаве за учешће на консултативном састанку са члановима Посебне међуминистарске радне групе и активно се укључе у израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године.

Пријаве за учешће потребно је доставити на e-мејл адресу vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs најкасније до среде, 17. фебруара 2016. године, са назнаком „Пријава за учешће на скупу ОГП“.

У циљу што ефикасније припреме за састанак и што прецизнијег дефинисања обавеза и приоритета које ће бити укључене у Акциони план, Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је документа која су саставни део овог Јавног позива:

Министарство државне управе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају организације које нису у могућности да присуствују састанку, да својим писменим предлозима допринесу изради акционог плана. Образац за достављање писмених предлога такође се може преузети уз овај позив, а потребно га је доставити на e-mail адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs, најкасније до 19. фебруара 2016. године.

Образац за достављање предлога можете преузети ОВДЕSkip to content