Позив за доделу грантова за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва и јединица локалне самоуправе

Пројекат Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско друштво – АКТ” објавио је Позив за доделу грантова за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва (ОГД) и јединица локалне самоуправе (ЈЛС).

Позив има за циљ промоцију и јачање партнерстава између ОГД и локалних самоуправа кроз покретање, развој и спровођење заједничких иницијатива које ће креирати иновативна решења и алате за веће учешће грађана у процесима доношења одлука, унапређење пружања јавних услуга, те бољи мониторинг над радом органа локалних власти. Поред тога, Позив има за циљ побољшање сарадње између грађана и доносилаца одлука, као и промоцију улоге нових технологија и дигиталних алата у процесу креирања јавних политика које су више оријентисане ка грађанима и прате њихове потребе и захтеве.

Предлози пројеката за иновативне партнерске иницијативе између ОГД и ЈЛС биће подржани у оквиру четири партије (енг. LOT):

  • ПАРТИЈА 1: Иновативна решења и алати за учешће грађана у процесима доношења одлука (до 10 грантова)
  • ПАРТИЈА 2: Иновативна решења и алати за пружање услуга грађанима (до 5 грантова)
  • ПАРТИЈА 3: Иновативна решења и алати за мониторинг рада органа локалне самоуправе (до 5 грантова)
  • ПАРТИЈА 4: Демократски одговор на последице изазване пандемијом КОВИД-19 (до 10 грантова).

Основне информације овог позива:

  • Циљна група: ОГД и ЈЛС
  • Износ по предлогу пројекта: до 1.400.000,00 РСД
  • Трајање појединачних уговора: 18 месеци
  • Оквирни, предвиђени број подржаних партнерстава ОГД и ЈЛС: до 30
  • Географска покривеност позивом: Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија (осим Београда и Војводине)

Рок за подношење предлога пројеката је 12. фебруар 2021. године, док су све информације о Позиву, укључујући и Смернице за подношење предлога пројеката, доступне ОВДЕ.

Сва питања у вези са Позивом можете упутити на адресу info@act.org.rs .Skip to content