ПОЗИВ ЗА КОНСУЛТАНТА НА ПРОЈЕКТУ „УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ – ФАЗА 2“

Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у Србији, објављује позив за ангажовање консултанта.

Консултант ће бити ангажован за реализацију пројектног задатка – подршку Министарству државне управе и локалне самоуправе у припреми Секторског посебног програма обуке запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове јединственог бирачког списка за 2022. годину.

Сви заинтересовани кандидати потребно је да попуне „Образац уговора“ (Act of Engagеment) и да приложе документацију из „Тендерског документа/Пројектног задатка“ (Tender File/Terms of Reference) на српском или енглеском језику.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 14. АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ.

Пријаве се врши електронским путем на e-адресу: Lsg.serbia@coe.int

„Образац уговора“ (Act of Engagеment) можете преузети са линка https://rm.coe.int/ae-oo-rc-allservicesandgoods-for-eu-funds-2-2-3-ii-sstp-29-03-21/1680a1f0a9

Тендерски документ / Пројектни задатак“ (Tender File/Terms of Reference) можете преузети са линка https://rm.coe.int/tf-oo-rc-allservicesandgoods-for-eu-funds-eng-2-2-3-ii-sstp/1680a1f0ab

Текст огласа на енглеском језику можете преузети са линка: https://www.coe.int/en/web/belgrade/-/call-for-a-consultant-human-resources-management-in-local-self-government

Текст огласа на српском језику можете преузети са линка: https://www.coe.int/sr_RS/web/belgrade/-/call-for-a-consultant-human-resources-management-in-local-self-governmentSkip to content