Позив за учешће у јавној расправи о нацрту Закона о националној академији за стручно усавршавање у јавној управи

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-3618/2017-1 од 19. априла 2017. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи.

Јавну расправу о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У поступку припреме Нацрта закона министар државне управе и локалне самоуправе  је основао Посебну радну групу за припрему текста нацрта закона о централној институцији за стручно усавршавање запослених у јавној управи, са задатком да припреми текст овог закона. У раду Посебне радне групе, поред представника Министарства државне управе и локалне самоуправе учествовали су и представници Републичког секретаријата за законодавство, Службе за управљање кадровима, Канцеларије за европске интеграције, Министарства финансија, Министарства правде и Правосудне академије.

Јавна расправа о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи спроводи се од 24. априла до 15. маја 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и других имаоца јавних овлашћења, еминентни стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи представиће се на округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи“, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 8. маја 2017. године у Нишу, 10. маја 2017. године у Новом Саду и 11. и 12. маја 2017. године у Београду.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона о  Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи, на e-mail адресу: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози:
Програм јавне расправе о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи

Нацрт закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи

Образложење Нацрта закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи

Образац_Коментари_Нацрт закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управиSkip to content