Припремљен Каталог најчешћих албанских имена и презимена

Каталог најчешћих албанских имена и презимена са транскрипцијом на српски језик и ћириличко писмо настао је из потребе да се права грађана из албанске заједнице унапреде, у складу са Уставом Републике Србије и релевантним законодавним оквиром. Помоћу овог приручника, који је намењен запосленима у матичним службама, болницама и породилиштима, биће омогућено једноставније остваривање прописа који уређују начин уписа имена и презимена грађана из албанске заједнице.

Каталог ће умногоме олакшати рад свима који раде на упису личних података у службене евиденције, односно који врше упис личних имена у матичне књиге. Истовремено, оно ће олакшати и комуникацију са грађанима из албанске заједнице у остваривању њиховог права уписа личног имена у Матичне књиге и на матерњем језику и писму.

Каталог најчешћих албанских имена и презимена доступан је у штампаној и електронској верзији на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе. Приручник је замишљен да буде отвореног типа, и да се периодично, у складу са потребама, допуњава новим именима и презименима који нису садржани у Каталогу.

Каталог садржи 3.664 јединице, од тога 3.134 имена и 530 презимена. Сви ови подаци прикупљени су на терену у сарадњи са матичним службама у Нишу, Врању, Лесковцу, Бујановцу, Медвеђи и Прешеву. Поред исправног исписа имена и презимена на албанском писму, Каталог први пут нуди и стандардизован испис имена и презимена на српском језику и ћириличном писму.

Министарство захваљује свима којису учествовали у изради овог веома значајног приручника који може да послужи као пример добре праксе и иновације у решавању питања која су значајна заграђане из мањинских заједница.

Велику захвалост у изради Каталога изражавамо Националном савету албанске националне мањине који је посвећено радио на анализи прикупљених података и предлозима исписа имена на албанском и српском језик, као и Служби Координационог тела која је пружила свесрдну подршку у процесу рада на приручнику. Локалне самоуправе, пре свега матичне службе ових шест локалних самоуправа, биле су од непроцењивог значаја током рада на терену.

Свакако, тим који је радио на прикупљању података такође заслужује једну велику захвалност и похвалу за огроман труд и напор који је уложен, као и тим који је радио како на правилном испису прикупљених података на албанском језику и писму, тако и на стандардизацији исписа на српском језику и ћириличном писму.

Овом приликом изражавамо и захвалност Мисији ОЕБС-а у Србији која је омогућила израду Каталога својом стручном и логистичком подршком.

Преузмите Каталог најчешћих албанских имена и презимена

 Skip to content