Припремљена радна верзија Закона о изменама и допунама закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Обавештавамо све заинтересоване стране да је припремљена радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Радна верзија je припремљена ради унапређења система стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у складу са Стратегијом стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, као и усклађивања са предложеним новинама садржаним у радној верзији Закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива државне органе, органе територијалне аутономије, органе јединица локалне самоуправе и друге имаоце јавних овлашћења, као и запослене у јединицама локалне самоуправе, стручну јавност и остале заинтересоване субјекте да се упознају са радном верзијом Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Заинтересовани своје коментаре, предлоге и сугестије могу доставити Министарству, на е-mail адресу nacionalna.akademija@mduls.gov.rs. Коментари, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст радне верзије закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцима.

ОБРАЗАЦ – КОМЕНТАРИ

РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕSkip to content