Приручник о примени Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

У оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у партнерству са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина, припремљена је публикација о примени Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Публикација је припремљена у сарадњи са Министарством и на једном месту сумира одговоре на питања која су упућена Министарству и Сталној конференцији градова и општина од стране локалних самоуправа и као таква представља заједнички напор партнерских институција и организација у примени предметног закона.

Примена Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе – Приказ кроз питања и одговореSkip to content