ПРИРУЧНИК ЗА ПРИПРЕМУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ИНСПЕКТОРА – НОВА ПУБЛИКАЦИЈА МДУЛС

Настављајући добру праксу пружања подршке кандидатима у припреми за полагање стручних испита, Министарстрво државне управе и локалне самоуправе израдило је и објавило прво издање Приручника за полагање испита за инспектора.

Приручник, кроз призму важећих прописа, обрађује сложену материју испитних предмета у оквиру испита за инспектора и зато се његова улога корисне литературе за припрему за полагање испита овде на исцрпљује, јер се даље може користити као подсетник у свакодневном раду инспектора, али и као својеврсни водич кроз инспекцијски надзор за све субјекте на које се он односи.

Приручник за полагње испита за инспектораSkip to content