Поводом текста који је објављен у медијима, а тиче се заједничке инструкције Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства правде која је упућена општинским/градским управама да, у циљу спровођења одлука Владе и министра здравља које се односе на мере против спречавања епидемије COVID-19, на свом подручју обезбеде барем једну просторију у којој би се поставио привремени јавнобележнички шалтер за оверавање потписа бирача који подржавају изборне листе за изборе расписане за 26. април 2020. године, обавештавамо јавност о следећем:

 

Наведена инструкција има за циљ да се грађанима омогући да подршку изборној листи дају у јавнобележничким канцеларијама или на том привременом шалтеру чиме се не искључује могућност да се јавни бележник ангажује да оверава потписе у просторијама  подносиоаца изборне листе, ако оне испуњавају минимум хигијенско-техничких услова и ако подносилац изборне листе може да обезбеди бар двадесет људи који ће ту приступити ради давања подршке тој изборној листи.Skip to content