Службене евиденције у области стручног усавршавања у ЈЛС предате Националној академији

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава јединице локалне самоуправе које спроводе посебне порограме стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе да је, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о запосленима у јединицама локалне самоуправе, Националној академији за јавну управу предата Службена евиденција издатих акредитација за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

На тај начин Националној академији за јавну управу омогућено је вршење надлежности у области селекције и акредитације реализатора и спроводиоца програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе.

Саставни део Службене евиденције издатих акредитација за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе јесу:

  1. Евиденција издатих акредитација физичким лицима за реализаторе програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе (у коју је уписано укупно 302 лица),
  2. Евиденција о акредитованим физичким лицима, у својству предузетника за реализаторе програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе (у коју је уписано укупно 4 лица);
  3. Евиденција о акредитованим правним лицима за реализаторе програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе (у коју је уписано укупно 48 лица).

Ближе информације у вези са овом службеном евиденцијом доступне су јединицама локалне самоуправе на сајту Националне академије за јавну управу – napa.gov.rs.

Истовремено, Националној академији за јавну управу предати су предмети и архива за вршење надлежности у пословима стручног усавршавања запослениху јединицама локалне самоуправе, као и:

  1. Службена евиденција одобрених посебних програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе;
  2. Службена евиденција реализованих програма општег стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у 2017. години;
  3. Службена евиденција о учесницима у програмима општег стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе реализованим у 2017. години.

 Skip to content