Списак потврђених електорских пријава и информација о оджавању електорских скупштина

Министарству државне управе и локалне самоуправе, у складу са чланом 102. став 1. Закона о националним саветима националних мањина мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14-УС, 55/14 и 47/18 ), у периоду од 17. августа до 4. октобра 2018. године, поднето је укупно 382 електорске пријаве на потврђивање (82 припадника хрватске националне мањине, 103 припадника руске националне мањине, 117 припадника црногорске националне мањине и 80 припадника македонске националне мањине).
Решењем Министарства потврђено је укупно 379 електорских пријава, и то:

  • 82 електорске пријаве припадника хрватске националне мањине

Списак електора хравтске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети ОВДЕ

  • 103 електорске пријаве припадника руске националне мањине

Списак електора руске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети ОВДЕ

  • 115 електорских пријава припадника црногорске националне мањине

Списак електора црногорске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети ОВДЕ

  •  79 електорских пријава припадника македонске националне мањине

Списак електора македонске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети ОВДЕ

Имајући у виду да је за све четири националне мањине решењем Министарства потврђен минималан број електорских пријава, стекли су се услови из члана 105. став 2. Закона о националним саветима националних мањина, за сазивање електорске скупштине.

  • Електорска скупштина за избор 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14, у Великој сали.
  • Електорска скупштина за избор 15 чланoва Националног савета руске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у Дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13, у Малој сали.
  •  Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета црногорске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у Дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13, у Великој сали.
  • Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета македонске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14, у Малој сали.

Министарство ће упутити писмени позив на електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена, у складу са чланом 102. став 8. Закона о националним саветима националних мањина.
Одредбама члана 106, 107, 108. и 109. Закона о националним саветима националних мањина уређује се поступак избора чланова нациналног савета на електорској скупштини које спроводи трочлани Одбор, који именује Републичка изборна комисија међу познаваоцима изборних поступака.12

Републичка изборна комисија донела је Упутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина, које можете преузети и на језицма националних мањина

СРБ     CRG    HRV    MAC    ENG

 Skip to content