Спровођење јавне расправе о нацрту закона о планском систему Републике Србије и пратећим подзаконским актима

Републички секретаријат за јавне политике обавештава јавност и све заинтересоване стране да ће Јавна расправа о Нацрту закона о планском систему Републике Србије бити спроводена у периоду од 30. децембра 2016. године до 20. јануара 2017. године. Јавну расправу о Нацрту закона о планском систему Републике Србије организоваће Министарство државне управе и локалне самоуправе у форми презентације и расправе о Нацрту закона, која ће се одржати у Београду и то по следећем распореду:

  • Београд, 11. јануар 2017. године, Округли сто за представнике органа државне управе, Народне Скупштине и независних државних органа и организација, организација цивилног друштва, привредних удружења и друге заинтересоване стране, Народна скупштина, Краља Милана 14, са почетком у 10 сати.
  • Београд, 16. јануар 2017. године, Округли сто за представнике јединица локалних самоуправа, Народна скупштина, Краља Милана 14, са почетком у 10 сати.

Позивамо све заинтересоване стране да се својим коментарима активно укључе у процедуру јавне расправе. С тим у вези, молимо да све предлоге, сугестије и примедбе доставите Републичком секретаријату за јавне политике, Београд, Немањина 22-26, или електронским путем на е-mail адресу: јavna.rasprava@rsjp.gov.rs

Такође, обавештавамо јавност и заинтересоване стране, да уз Нацрт закона о планском систему Републике Србије представљамо и два подзаконска акта која ће бити донета на основу Закона о планском систему Републике Србије, и то: Нацрт уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Нацрт уредбе о методологији за израду средњорочних планова.

Разлог за доношење Закона о планском систему Републике Србије и пратећих подзаконских аката је потреба да се успостави ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем планирања у Републици Србији и јединицама локалне самоуправе, који покрива све кључне аспекте социјалне и економске развојне политике и регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење буџетских средстава, обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије, укључујући јединице локалне самоуправе, као и ефикасно спровођење процеса приступања Европској унији, посебно у контексту захтева који проистичу из Преговарачких поглавља 17 – Економска и монетарна политика и 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената.

Наведене акте можете преузети овде:
НАЦРТ ЗАКОНА О ПЛАНСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Нацрт уредбе о методологији за израду средњорочних планова

Нацрт уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политикаSkip to content