Упутство о измени Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку

Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је Упутство о измени Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку којим је прописано да бирач на изборима за народне посланике Народне скупштине, односно на изборима за председника Републике може гласати према месту боравишта у земљи.

Тиме се бирачу даје могућност да на председничким или парламентари изборима гласа ван места свог пребивалипта, односно у другој јединици локалне самоуправе.

Бирачи које желе да гласају на овај начин могу поднети  захтев  општинској, односно градској управи на чијој територији бирач жели да гласа у земљи (изабрано место гласања), односно одељењу које води Јединствени бирачки списак као поверени посао.

Доношењем Упутства о измени овог Упутства дана 8. маја 2020. године, бирачима је, поред наведеног, омогућено и да у оквиру исте јединице локалне самоуправе (општина, град) одаберу друго бирачко место.Skip to content