УСВОЈЕНИ ПРОГРАМИ ОБУКЕ ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Влада Републике Србије, на предлог Националне академије за јавну управу, на седници одржаној 25. фебруара 2021. године усвојила је програме обуке за државне службенике и за запослене у органима јединица локалне самоуправе за 2021. годину, и то:

Ови програми обуке, између осталог, имају за циљ обезбеђивање услова за остваривање континуираног процеса изградње капацитета и стручног усавршавања државних службеника и запослених у јединицама локалне самоуправе за спровођење реформских процеса у различитим областима у којима државни органи и орган јединица локалне самоуправе остварују своју надлежност.

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе Владе Републике Србије и Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, припремили су Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе обухвата 17 области стручног усавршавања и 101 тематску целину – 11 тематских целина више у односу на исти програм реализован у 2020. години.Skip to content