УСВОЈЕНИ ПРОГРАМИ ОБУКЕ ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Влада Републике Србије, на предлог Националне академије за јавну управу, на седници одржаној 23. децембра 2022. године усвојила је програме обуке за државне службенике и за запослене у органима јединица локалне самоуправе за 2022. годину, и то:

Ови програми обуке, између осталог, имају за циљ обезбеђивање услова за остваривање континуираног процеса изградње капацитета и стручног усавршавања државних службеника и запослених у јединицама локалне самоуправе за спровођење реформских процеса у различитим областима у којима државни органи и орган јединица локалне самоуправе остварују своју надлежност.

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе Владе Републике Србије и Министарство државне управе и локалне самоуправе које за потребе овог савета обавља стручне послове, у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, припремили су Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за 2022. годину.

Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе обухвата 17 области стручног усавршавања и 104 тематске целине.Skip to content