УСВОЈЕНИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Влада Републике Србије, на предлог Националне академије за јавну управу, усвојила је програме за стручно усавршавање за 2019. годину.

Усвојени су:

Ови програми обуке донети су по први пут у складу са новинама у прописима у области стручног усавршавања државних службеника и запослених у јединицама локалне самоуправе, са циљем унапређења и стицања знања, вештина и способности руководилаца, државних службеника и запослених у јединицама локалне самоуправе за спровођење укупних реформских процеса.

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и Министарство државне управе и локлане самоуправе имали су активну улогу у припреми једног од усвојених програма обуке, будући да су, у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, припремили Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Овај програм обухвата 16 области стручног усавршавања и 77 тематских целина, за које су јединице локалне самоуправе посебно исказале потребе за подизање капацитета запослених на овом нивоу власти.Skip to content