ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У СТРУЧНИМ ИСПИТИМА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

 

  1. УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА У СИСТЕМУ СТРУЧНИ ИСПИТИ

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе од 10. јула 2023. године, пружа услуге електронске управе свим лицима заинтерсованим за полагање стручних испита (у даљем тексту:кандидат/и) из делокруга овог министарства, омогућавањем подношења:

  • Захтева за полагање државног стручног испита;
  • Захтева за полагање посебног стручног испита за матичара;
  • Захтева за полагање испита за инспектора.

 

Такође, кандидатима су омогућене услуге електронске управе којима се омогућава издавање:

  • Уверења о чињеницама уписаним у Евиденцију о положеном државном стручном испиту;
  • Уверења о чињеницама уписаним у Евиденцију о положеном посебном стручном испиту за матичара;
  • Уверења о чињеницама уписаним у Евиденцију о положеном испиту за инспектора.

 

  1. ПРЕДУСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ

 

Кандидат може да поднесе захтев за полагање испита или захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција електронским путем само ако је регистрован као еГрађанин.

 

Уколико корисник није регистрован као еГрађанин, неопходно је да се претходно региструје путем Портала за електронску идентификацију (еИД) https://eid.gov.rs.

 

Идентификација корисника може се извршити на један од следећих начина:

  1. Квалификованим електронским сертификатом;
  2. Двофакторском аутентификацијом преко мобилне апликације ConsentID.

 

Ближе упутство за регистрацију на еИД, такође је доступно на адреси  https://eid.gov.rs.

 

III. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

 

Кандидати подносе захтеве за полагање испита и захтеве за издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција путем Електронском јединственом управном месту Стручни испити за грађане, коме се приступа преко веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/ → падајући мени Стручни испити → Државни стручни испити, односно Посебан стручни испит за матичара, односно Испит за инспектора → банер Електронско јединствено управно место СТРУЧНИ ИСПИТИ за физичка лица.

За приступ Електронском јединственом управном месту Стручни испити за грађане препоручују се претраживачи Google Chrome или Microsoft Edge.

 

Даљи кораци у вези са подношењем захтева, обавештавањем о управној ствари и достављањем писмена кандидту садржани су у Корисничком упутству за коришћење услуга електронске управе на Електронском јединственом управном месту СТРУЧНИ ИСПИТИ за грађане, које је такође доступно на веб презентацији Министарства  http://mduls.gov.rs/ → падајући мени Стручни испити → Државни стручни испити, односно Посебан стручни испит за матичара, односно Испит за инспектора → банер Корисничко упутство за физичка лица.

 

КОНТАКТ АДРЕСА ЗА ПОДРШКУ у коришћењу услуга електронске управе:

e-zahtev.ispiti@mduls.gov.rs

 

 

 

 Skip to content