ВЛАДА УСВОЈИЛА ПРОГРАМЕ ОБУКА ЗА 2024. ГОДИНУ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 14. децембра 2023. године, на предлог Националне академије за јавну управу, закључком 05 број 151-12229/2023 је усвојила Општи програм обуке државних службеника за 2024. годину и Програм обуке руководилаца у државним органима за 2024. годину.

На истој седници, закључком 05 број 151-12228/2023 усвојени су и Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2024. годину и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2024. годину.

Ови програми, између осталог, имају за циљ обезбеђивање услова за остваривање континуираног процеса унапређења капацитета државних службеника и запослених у јединицама локалне самоуправе за спровођење реформских процеса у различитим областима у којима државни органи и органи јединица локалне самоуправе остварују своју надлежност.

Програми обука доступни су путем линка.Skip to content