Завршена јавна расправа о нацрту Закона о изменама и допунама закона о националним саветима националних мањина

Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је у периоду од 29. марта до 18. априла 2018. године јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина.

Током јавне расправе текст Нацрта закона био је објављен на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs , Порталу е-управе www.euprava.gov.rs и Канцeларије за сарадњу са цивилним друштвом www.civilnodrustvo.gov.rs, а свим заинтересованим странама било је омогућено да своје примедбе, предлоге и сугестије да достављају Министарству на електронску и поштанску адресу.

Током јавне расправе одржана су и два округла стола, 11. априла у Кучеву и 16. априла 2018. године у Београду, на којима су присуствовали представници државних органа, независних тела, националних савета националних мањина, међународних организација и организација цивилног друштва.

У јавној расправи учествовали су државни органи, органи АП Војводине, национални савети националних мањина, политичке странке и покрети, удружења грађани и појединци. На е-мејл адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт закона доставило је 16 учесника

Министарство државне управе и локалне самоуправе размотрило је све достављене примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи.

Одређени број конкретних примедби, предлога и сугестија Министарство није било у могућности да прихвати и то из разлога што нису у духу концепта на којем се закон заснива, или због тога што у значајној мери одударају од системских, нарочито Уставних решења, као и од Одлуке Уставног суда и препорука релевантних међународних тела.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе сачинило је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту о закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина.Skip to content