БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2020. ГОДИНИ

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за националне мањине у 2020. години

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС

ВРЕДНОСТ: 30.000.000 динара (у складу са Законом о буџету за 2020. годину). У циљу отклањања штетних последица изазваних болешћу COVID-19 Уредбом Владе Србије буџет за пројекте је умањен и износи 24.000.000 динара.

ЈАВНИ КОНКУРС: Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, Образац пријаве, Образац изјаве

КОРИСНИК: Установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног чији се циљеви према статутарним одредбама остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина

ЦИЉ ПРОГРАМА: Савет за националне мањине утврдио је образовање као приоритетну област финансирања за 2020. годину

ЛИСТА ПРОЈЕКАТА: Одлукa о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2020. години

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: фебруар-јун 2020.

ОБАВЕШТЕЊА: Обавештење од 17.3.2020 и Обавештење од 29.4.2020Skip to content