БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 2019. ГОДИНИ

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за Програм за локалне самоуправе 2019.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС

КОРИСНИК: Локалне самоуправе

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Унапређење инфраструктуре и рада локалних самоуправа

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА:  Одлукa о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе и Одлука о исправци одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

БУЏЕТ:  489 356 000 динара

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар-децембар 2019.Skip to content