БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 2021. ГОДИНИ

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за Програм за локалне самоуправе 2021

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС

КОРИСНИК: Локалне самоуправе

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Унапређење инфраструктуре и рада локалних самоуправа

БУЏЕТ:  460.000.000 динара (у складу са Законом о буџету за 2021. годину). 

ЈАВНИ ПОЗИВИ:

Јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2020. години ( преузмите пријавни формулар и

Јавни позив за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

ЗАХТЕВИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар-децембар 2021.Skip to content