Јачање капацитета јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле / FINAC

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Јачање капацитета јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле / FINAC

ДОНАТОР: Европска унија

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 893.000 евра

КОРИСНИК: Универзитет у Београду

ПАРТНЕРИ: Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Новом Пазару, Сингидунум Универзитет, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Центар за образовне политике, Универзитет Shkodra „Luigj Gurakuqi“ (Албанија), Европски универзитет у Тирани, Универзитет у Сплиту, Универзитет Guglielmo Marconi (Италија), Масариков Универзитет (Чешка) и Matej Bel Универзитет (Словачка)

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Сагледавање потребних знања запослених у јавној управи из области финансијског менаџмента, рачуноводства и ревизије, односно финансијске контроле; дизајнирање и акредитовање комплементарних мастер програма од стране партнерских институција у Србији и Албанији. У склопу реализације Пројекта Министарство државне управе и локалне самоуправе Р Србије у сарадњи са Службом за управљање кадровима и Националном академијом за јавну управу спроводи активности које се односе на процес предселекције државних службеника и запослених у јединицама локалних самоуправа који ће имати прилику да након успешно положеног пријемног испита похађају бесплатно мастер програме у области управљања јавним финансијама који су акредитовани у склопу реализације пројекта. У складу са Пројектом око 110 службеника (са централног и локалног нивоа) имаће могућност да следеће школске године похађа мастер студије бесплатно на Факултету организационих наука- Унвиерзитета у Београду, Факултету за економију, финансије и администрацију – Метрополитен универзитета у Београду, Економског факултета -Универзитета у Крагујевцу и Универзитету у Новом Пазару.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: октобар 2016. – октобар 2019.

Sajt projekta: http://www.finac.org.rs/Skip to content