Одељење реформске подршке раду координационе комисије у реформи инспекцијског надзора

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Одељење реформске подршке раду Координационе комисије у реформи инспекцијског надзора

ДОНАТОР: Европска банка за обнову и развој (EBRD)

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 293.710 евра

КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе

ПАРТНЕРИ: /

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Подршка имплементацији Акционог плана за примену Закона о инспекцијском надзору

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јун 2017- јун 2020.Skip to content