Odeljenje reformske podrške radu koordinacione komisije u reformi inspekcijskog nadzora

NAZIV PROJEKTA: Odeljenje reformske podrške radu Koordinacione komisije u reformi inspekcijskog nadzora

DONATOR: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

VREDNOST PROJEKTA: 293.710 evra

KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

PARTNERI: /

CILJ PROJEKTA: Podrška implementaciji Akcionog plana za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru

PERIOD REALIZACIJE: jun 2017- jun 2020.