Подршка реформи јавне управе (комплементарна подршка у оквиру секторског реформског уговора)

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка реформи јавне управе (комплементарна подршка у оквиру Секторског реформског уговора)

ДОНАТОР: ЕУ ИПА 2015

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 3,5 милиона евра

КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе

ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике, Служба за управљање кадровима, Национална академија за јавну управу, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Министарство за европске интеграције, Министарство финансија, Генерални секретаријат Владе

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Допринес јачању капацитета централног нивоа управе за управљањем свеобухватним процесом реформе јавне управе, као и успешном спровођењу Секторског реформског уговора за сектор реформе јавне управе

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: март 2018. – март 2021.Skip to content