Podrška reformi javne uprave (komplementarna podrška u okviru sektorskog reformskog ugovora)

NAZIV PROJEKTA: Podrška reformi javne uprave (komplementarna podrška u okviru Sektorskog reformskog ugovora)

DONATOR: EU IPA 2015

VREDNOST PROJEKTA: 3,5 miliona evra

KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

PARTNERI: Republički sekretarijat za javne politike, Služba za upravljanje kadrovima, Nacionalna akademija za javnu upravu, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo za evropske integracije, Ministarstvo finansija, Generalni sekretarijat Vlade

CILJ PROJEKTA: Doprines jačanju kapaciteta centralnog nivoa uprave za upravljanjem sveobuhvatnim procesom reforme javne uprave, kao i uspešnom sprovođenju Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave

PERIOD REALIZACIJE: mart 2018. – mart 2021.