Програм Еxchange 5

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Програм EXCHANGE 5

ДОНАТОР: Европска унија кроз средства из ИПА 2014

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 4.45 милиона евра

КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија

ПАРТНЕРИ: Стална конференција градова и општина

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Боље управљање јавном својином и боље планирање и програмско буџетирање на локалном нивоу .

Активности су подељене у две компоненте:

Компонента 1: Подршка за област управљања имовином

У оквиру прве компоненте Програма EXCHANGE 5, биће подржана имплементација грант шеме усмерене на унапређење управљања имовином у градовима и општинама Србије.

Поред пројектних донација кроз грант шему, у оквиру Програма планирана је и подршка за унапређење општинских услуга у управљању имовином за најмање 20 градова и општина које припадају категорији неразвијених.

Компонента 2: Подршка за планирање и програмско буџетирање на локалу

У оквиру друге компоненте Програма, градови и општине ће бити подржани у правилној и свеобухватној примени програмског буџетирања као важног процеса шире реформе управљања јавним финансијама која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

ОДОБРНЕИ ПРОЈЕКТИ: Листа одобрених пројеката 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: април 2017. – април 2020.Skip to content