Локалне самоуправе у Србији

Грађани Србије имају право да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у 174 јединица локалне самоуправе. Систем локалне самоуправе је једностепен и базиран на монотипском моделу општине.

 

Територија и седиште јединице локалне самоуправе се одређује Законом о територијалној организацији који утврђује критеријуме за оснивање општина и градова. Оснивању, укидању и промени територије јединице локалне самоуправе обавезно претходи референдум.

Аналитички сервис јединица локалне самоуправе

 

Аналитички сервис јединица локалне самоуправе садржи релевантне податке на нивоу градова и општина по областима које су значајне за доношење одлука на овом нивоу, за период 2011-2017. године. На овом сервису могу се пронаћи основи подаци за јединицие локалних самоуправа (територија, становништво, показатељи демографских кретања), финансијски показатељи градова и општина из завршних рачуна (подаци о приходима и расходима и њиховој стуктури, као и подаци о резултатима и задужености ЈЛС) и подаци о социјалној заштити (права и услуге социјалне заштите финансиране из буџета Републике Србије).

 

Аналитички сервис има за циљ да обезбеди ефикасније планирање политика јединица локалних самоуправа, утемељених на објективним чињеницама и утврђеном стању. Креиран је тако да омогући визуализацију селектованих скупова података, а омогућава и међусобно поређење локалних самоуправа на једноставан начин, избором конкретних показатеља. Такође, пружа транспарентне информације грађанима и привреди о раду општина и градова, као и онима који ову врсту података користе у својим анализама и истраживањима.

 

Аналитички сервис ЈЛС настао је као резултат пројекта “Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019” који Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи у партнерству са Републичким секретаријатом за јавне политике и Сталном конференцијом градова и општина, уз финансијску подршку Владе Швајцарске конфедерације.

Skip to content