11 милиона евра подршке ЕУ буџету Републике Србије због напретка у реформи јавне управе и јавних финансија

Европска комисија је одобрила Србији исплату средстава у износу од 11 милиона евра на основу четвртог Извештаја о самопроцени реализације Секторског реформског уговора за реформу јавне управе и јавних финансија за 2020. и први квартал 2021. године. Исплатом наведеног износа Секторски реформски уговор је у потпуности реализован.

Република Србија сваке године припрема Извештај о самопроцени реализације Секторског реформског уговора, почев од 2017. године, а целокупан процес координира Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС). Успешном имплементацијом реформе и адекватном верификацијом постигнутог напретка Србија је, по основу четири поднета Извештаја о самопроцени, до сада повукла 63 милиона евра директне буџетске подршке, од укупно 80 милиона евра колика је вредност уговора, док је преосталих 17 милиона евра усмерено на пројекте техничке подршке, чији су корсници све институције које спроводе ову реформу.

Секторска буџетска подршка, која се реализује кроз Секторски реформски уговор потписан 2016. године, показала се као најефикаснији инструмент подршке спровођењу реформе јавне управе, а истовремено и врло значајан модел контрибуције буџету. Подршком коју је Европска унија пружила Србији, путем наведеног инструмента, дат је суштински замајац реформи и направљени су значајни кораци у изградњи „Управе по мери“ грађана и привреде.

Опредељеност и посвећеност Владе Републике Србије наставку реформе јавне управе потврђени су кроз аппликацију за нови инструмент Секторске буџетске подршке за коју је Министарство аплицирало из финансијске перспективе ИПА 2022. Оснажени капацитети националних институција и кредибилитет новог стратешког оквира у области реформе јавне управе чине предуслове који су испуњени и нотификовани од стране Европске уније у оквиру свих релеватних извештаја. Партнерски однос Републике Србије и Европске уније биће настављен и приликом спровођења наредног инстумента уз блиску сарадњу на путу остварења заједничког циља- модерне, професионалне, ефикасне и одговорне јавне управе.

„Исплатом последње транше у износу од 11 милиона евра, Србија је у потпуности искористила средства предвиђена Секторским реформским уговором. Напретком оствареним у спровођењу реформе јавне управе, успели смо да обезбедимо 63 милиона евра директне подршке буџету, док преосталих 17 милиона наша администрација користи у виду веома значајних пројеката комплементарне подршке. Успешна примена овог комплексног инструмента подршке најбољи је показатељ оснажених капацитета националних институција, али и чврсте опредељености да у партнерству са ЕУ наставимо да градимо „управу по мери свих нас“. Упркос бројним изазовима, тимским радом унапредили смо бројне аспекте јавне управе, попут пружања услуга, управљања људским ресурсима, одговорности, управљања јавним финансијама и јавним политикама. Посебно бих издвојила резултате у области еУправе, који су се показали кључним за брз и ефикасан одговор наше администрације на кризу изазвану ковидом. Стављањем грађана и њихових потреба у средиште наших реформских амбиција, на најнепосреднији начин доприносимо подизању квалитета живота и даљем економском развоју друштва, са јасном визијом и недвосмисленим опредељењем да тиме обезбедимо даљи напредак Србије на путу европских интеграција“, изјавила је тим поводом министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић.Skip to content