30 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА 91 ПРОЈЕКАТ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Из Фонда за националне мањине ове године са 30 милиона динара биће подржан 91 пројекат.

У складу са приоритетном облашћу за 2019. годину – култура, подржани пројекти усмерени су на јачање капацитета, дигитализацију, презентацију, промоцију и истраживања културне баштине, као и подстицања културног и уметничког стваралаштва припадника националних мањина.

Пројекте реализују установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, као и организације цивилног друштва које делују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, као и задужбине, фондације и конференције универзитета, односно академија струковних студија.

Фонд за националне мањине активиран је 2017. године, након 15 година застоја, а средства у овом фонду се од тада из године у годину повећавају, па су тако од предвиђених 1,8 милиона динара за 2017. годину, достигла 30 милиона динара колико је за овај фонд опредељено у овј години.Skip to content