Антићева: Већа транспарентност за коришћење новца из буџета

Држава из буџета одваја значајна средства за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења цивилног друштва и због тога је у марту донета нова уредба која треба да повећа транспарентност њиховог коришћења, рекла је данас помоћница министра у Министарству државне управе и локалне самоуправе Србије Ивана Антић.

Она је на округлом столу „Транспарентност финансирања програма од јавног интереса које реализују удружења“, рекла да нова уредба обавезује државне органе на активности ради бољег планирања, избегавања сукоба интереса, веће транспарентности поступка доделе, али и трошења наменских средстава.

Уведена је обавеза објаве плана расписивања јавних конкурса почетком године, обвезних елемената јавног конкурса и утврђивања ближих мерила и критеријума за вредновање програма, прецизиран поступак одлучивања, омогућено укључивање стручне јавности у конкурсни процес.

Oкругли сто „Транспарентност финансирања програма од јавног интереса које реализују удружења“

Додатно је уређена и контрола утрошка средстава, а боље је регулисана и проширена обавеза извештавања, како организација цивилног друштва, тако и институција. „Сви у овом процесу, и државне институције и организације цивилног друштва, морају да носе одговорност, а крајни циљ је да се средства користе у најбољем интересу грађана. Водиће се рачуна да ли је удружење ненаменски трошило буџетска средства, а прецизира се и поступање у случају неправилности и ненаменског утрошка средстава„, рекла је Антић.

Министарство је у току рада на овој уредби, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом и СКГО, обавило свеобухватне јавне онлајн консултације, са организацијама цивилног друштва и локалним самоуправама. Одржало је низ појединачних састанака са представницима државних органа и независних тела. „Посебно смо поносни на изузетно транспарентан и инклузиван поступак рада на самом тексту уредбе и пракси укључивања јавности у раним фазама припреме прописа које ово министарство доследно примењује у свом раду, а пре свега у области људских и мањинских права„, рекла је помоћница.

Вршилц дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Србије Жарко Степановић истакао је да је новина уредбе увођење обавезе за органе јавне управе који ће бити дужни да у јануару следеће године доставе тој канцеларији планове конкурса које ће расписати.

Он је рекао да Канцеларија и Министарство, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина припрема водич који треба да уједначи праксу локалних самоуправа које су различито организоване.

Заменик генералног секретара за заступање при Сталној конференцији градова и општина (СКГО) Никола Тарбук објаснио је да ће Водич садржати моделе аката везаних за финансирање и додао је да ће СКГО следеће године организовати обуке за локалне самоуправе које се односе на идентификацију јавног интереса и послове везане за конкурсе. СКГО ће, како је рекао, кроз програм обуке које финансира швајцараска влада следеће године кроз обуку пружити подршку неколицини одабраних локалних самоуправа, али ће саветодавне услуге пружати и другим општинама. „У изради водича консултоваћемо се са локалним самоуправама и цивилним друштвом“, рекао је Тарбук.

Марија Џивџановић из Министарства државне управе и локалне самоуправе рекла је да је у Србији регистровано 32.000 удружења међу којима је 70 страних и 820 задужбина и фондација. „То говори колико је велик цивилни сектор и да је неопходно да се пракса доделе средстава уједначи“, рекла је она.

Помоћница министра Ивана Антић и в.д. директор Канцеларије ОЦД Жарко Степановић

Округли сто на тему „Транспарентно финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења“ организовали су Министарство државне управе и локалне самоуправе, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Стална конференција градова и општина у циљу представљања Уредбе и сагледавања обавеза свих учесника у процесу у складу са новим прописом. Учесници скупа били су представници државних органа, јединица локалних самоуправа и организација цивилног друштва.

Финансирање удружења путем јавних конкурса уведено је 2012. године кад је први пут донет пропис који уређује ову област. Нова Уредба проистекла је из потребе да се отклоне  уочени недостаци у  пракси, што је предвиђено и стратешким документима – Националном стратегијом за борбу против корупције за период од 2013-2018 и Акциононим планом за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину.

 

 Skip to content