Апатридија би у Србији могла бити искорењена до 2024. године

„С обзиром на напредак који је постигнут до данас, Република Србија једна је од земаља које би могле да у потпуности искорене апатридију до 2024. године, чак и раније“, поручила је министарка Марија Обрадовић на данашњој конференцији на којој су представљени резултати истраживања УНХЦР-а „Лица у ризику од апатридије у Србији – Преглед тренутног стања и препоруке за будућност“, које је спровео ЦеСИД у периоду од октобра до новембра 2020. године.

Обрадовић је навела да су УНХЦР и Заштитник грађана, две институције који су носиоци овог захтевног посла, до сада урадиле много, чиме је Министарство веома задовољно.

Она је истакла да се у извештају Представништва УНХЦР у Србији из марта 2019. године наводи да су постигнућа Србије у превенцији и смањењу броја лица без држављанства изванредна, као и да нека од решења која су примењена у Србији представљају примере добре праксе у другим државама региона и шире.

„На основу резултата, можемо рећи да је број лица која нису уписана у матичну књигу рођених сведен на мининум, као и да су предузете активности Министарства у овој области дале изузетне резултате“, нагласила је Обрадовић, подсетивши да је ово препознато и у процесу напретка Републике Србије на путу прикључења Европској унији.

На конференцији су се обратили и заштитник грађана мр Зоран Пашалић и шефица Представништва УНХЦР у Србији Франческа Бонели, након чега су представљени и резултати заједничке сарадње Министарства државне управе и локалне самоуправе, Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице

(УНХЦР) и Заштитника грађана Републике Србије у искорењивању ризика од апатридије у Србији, као и резултати законодавних промена спроведених ради спречавања поновног појављивања апатридије.

У Србији овај феномен погађа, пре свега, најугроженије чланове ромске заједнице и интерно расељена лица. Препознавши потребу за заједничким, мултисекторским приступом, Министарство државне управе и локалне самоуправе, УНХЦР и Заштитник грађана Републике Србије су 2012. године потписали први трипартитни Споразум о разумевању, што је довело до суштинских законских промена и резултирало смањењем броја лица у ризику од апатридије. Стране потписнице су 2019. године потписале други Споразум о разумевању у циљу решавања преосталих проблема у овој области.

Фото галерија – извор Танјуг

 Skip to content