Делегација Министарства за информационо друштво и администрацију Републике Северне Македоније у посети МДУЛС-у

Делегација Министарства за информационо друштво и администрацију Републике Северне Македоније боравила је у тродневној посети МДУЛС-у, у оквиру програма „Шема мобилности“ Регионалне школе за јавну администрацију (РеСПА).

Ова посета имала је за циљ упознавање колега из Републике Северне Македоније са Стратегијом РЈУ и Програмом развоја електронске управе у Србији, као и са решењима за унапређење у области људских ресурса и стручног усавршавања запослених у јавној управи, имајући у виду да ће се након евалуације тамошње Стратегије РЈУ приступити изради нове политике реформе јавне управе у овој земљи.

Делегација је имала прилике да посети СКИП Центар у Београду и упозна се са искуствима наше државе током припреме и координације Стратегије РЈУ, са успостављањем онлајн мониторинг алата за праћење напретка у области управне реформе, примењеној шеми за извештавање о постигнутим резултатима, као и са питањима финансијске одрживости. МДУЛС је представило и механизам праћења примене важећег Акционог плана Стратегије РЈУ, као и измене и допуне Програма развоја електорнске управе које се припремају за период од 2023. до 2025. године.

Такође, делегација из Републике Северне Македоније разменила је искуства и са представницима  Сектора за стручно усавршавање МДУЛС-а, који су их упознали са реформским процесом спроведеним у области изградње капацитета и стручног усавршавања запослених у јавној управи и до сада оствареним резултатима ове реформе. Разговарало се и о плановима за даљи развој система квалитета у стручном усавршавању запослених у јавној управи, нарочито у сегменту акредитације програма обуке реализатора и спроводилаца програма обуке. Посебан акценат у разговорима је стављен на повезивање стручног усавршавања са системом образовања кроз Сајам студентске стручне праксе у јавној управи и похађање стручне праксе у органима јавне управе, као и додатно образовање запослних у државним органима, реформу стручних испита и дигитализацију процеса у њиховом организовању и спровођењу.

Шесточлана делегација из Републике Северне Македоније, имала је прилику да разговара и са представницима Сектора за људксе ресурсе МДУЛС, али и да обиђе и упозна се са начином рада Националне академије за јавну управу, Републичког секретаријата за јавне политике и Канцеларије за информационе технологије и електроснку управу.Skip to content