ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДАЦИМА О БРОЈУ БИРАЧА УПИСАНИХ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

На сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе 7. марта објављена је информација о броју уписаних бирача у Јединствени бирачки списак.

Имајући у виду да је објављивање ове информације изазвало недоумице код грађана, Министарство државне управе и локалне самоуправе подсећа да се у Јединственом бирачком списку води евиденција пунолетних, пословно способних држављана Републике Србије, који имају бирачко право према пребивалишту, као и бирача који имају боравиште у иностранству, а који су уписани у бирачки списак према последњем пребивалишту пре одласка у иностранство.

Све промене у бирачком списку врше се на основу службених евиденција надлежних органа и ажурирају се на дневном нивоу.

Напомиње се да је према Попису из 2011. године за утврђивање укупног броја становника примењен концепт „уобичајеног становништва“ (лице се сматра становником оног места у којем само или са члановима свог домаћинства проводи највећи део свог времена), независно од тога где има пријављено пребивалиште. Такође треба имати у виду да је један број грађана бојкотовао или се из других разлога није одазвао наведеном попису (иностранство, пут…) па из тих разлога број грађана утврђен пописом није релевантан податак за поређење са бројем бирача.

Сматрамо да је важно истаћи да објављен податак о укупном броју бирача за изборе 2014. године није упоредив са податком о тренутном броју бирача уписаних у бирачки списак, с обзиром на то да се бирачки списак закључује само за бирачка места на којима се спроводи гласање.Skip to content