Дражић: Припремљен приручник за спровођење Закона о ЈБС

Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Марина Дражић представила је данас Приручник за спровођење Закона о јединственом бирачком списку, који ће бити значајан алат у раду службеника који су овлашћени за вођење, односно ажурирање бирачког списка.

„Министарство препознаје њихову посвећеност и одговорност коју имају у обављању ових послова и желимо да им овим Приручником омогућимо да свакодневно ажурирање бирачког списка буде у великој мери олакшано“, истакла је Марина Дражић.

Подсетила је да је израда приручника  једна од мера наведених у Закључку Владе и Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права, којима се додатно унапређује изборни процес у земљи.

„У Приручнику је представљен поступак ажурирања бирачког списка од расписивања избора до закључења бирачког списка, што подразумева детаљна објашњења поступка обавештавања грађана о начину увида у бирачки списак и остваривању права за гласање по месту боравишта у земљи или у иностранству“, навела је Дражић.

Приручником се, како је објаснила, прецизирају чињенице о бирачу које се уписују у бирачки списак, месна надлежност као и начин доношења решења о променама у бирачком списку – решења о брисању бирача из бирачког списка или решења о измени, допуни или исправци неке чињенице о бирачу.

Детаљно је обрађен поступак ажурирања од закључења бирачког списка до 72 сата пре дана избора, односно, прецизиране су обавезе јединица локалне самоуправе које се односе на пријем захтева за промене у бирачком списку и достављање ових захтева Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Приручником су обухваћене и обавезе Министарства које се односе на штампање Извода из бирачког списка и достављање надлежним Изборним комисијама, као и на решавање по захтевима за промене у бирачком списку.

Посебан део Приручника посвећен је праву бирача на жалбу на решење о променама у бирачком списку, односно, поступку и предвиђеним роковима за остваривање овог права. Против решења које је министарство надлежно за послове управе донело у првом степену, може се поднети тужба Управном суду.

Посебна пажња, посвећена је раду у апликацији ЈБС са конкретним примерима. а у циљу отклањања евентуалних нејасноћа током коришћења апликације.Skip to content