Државни секретар на скупу о унапређењу положаја „правно невидљивих“ лица

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак, обратио се учесницима скупа „Новости у области уписа у матичне књиге рођених, пријаве пребивалишта и прибављања личних докумената“ који је данас одржан у згради Општине Нови Београд. Скуп је одржан у организацији МДУЛС, Заштитника грађана и Високог комесаријата за избеглице – представништво у Србији (UNHCR). Осим представника организатора, на догађају су присуствовали и представници ромских заједница и удружења за заштиту људских и мањинских права.

„МДУЛС је изузетно посвећено решавању проблема грађана који нису уписани у матичну књигу рођених, будући да је МКР основни документ преко ког се остварује и низ других права“, истакао је Бошњак и додао да решавањем овог проблема истовремено се обезбеђује да држава има прецизне податке о својим грађанима.

 

Он је нагласио посебан значај овог питања и у вези недавно одржаних избора за националне савете националних мањина, будући да су само пунолетни грађани – припадници мањина, уписани у МКР, са важећом личном картом и са решеним држављанским статусом били у прилици да остваре своје бирачко право.

„Ових дана у објављеном Извештају Европске комисије о напретку Републике Србије за 2014. годину, били смо у прилици да прочитамо оцену да се законске одредбе којима је уређен упис тзв. правно невидљивих лица спроводе, и дају охрабрујуће резултате.“, закључио је Бошњак и захвалио се учесницима скупа.Skip to content