Државни стручни испит и Испит за матичара нове еУслуге МДУЛС у оквиру Контакт центра за јавну управу

Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу успоставило је нове еУслуге на Порталу еУправа у оквиру апликације CRM (Customer Relationship Management), намењене свим кандидатима за полагање државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара.

Контакт форма обезбеђује једноставан, приступачан и ефикасан начин да се државни службеници и запослени у јединицама локалне самоуправе, али и запослени код других ималаца јавних овлашћења, постављањем питања и добијањем релевантних одговора информишу о начину и условима за полагање ових испита.

Контакт форма доступна je на линку: https://www.ite.gov.rs/tekst/1836/kontakt-centar-za-javnu-upravu-g2g.php.

Такође, са овог линка кандидатима је омогућено и приступање web страници Министарства државне управе и локалне самоуправе на којој су будућим кандидатима за полагање државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара доступне опште информације о испитима и нова издања приручника за припрему полагања ових испита.Skip to content