Државним службеницима и матичарима доступна нова издања приручника за полагање државног стручног испита и приручника за полагање посебног стручног испита за матичара

Настављајући добру праксу подршке у припреми за полагање државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара, Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је нова издања Приручника за полагање државног стручног испита и Приручника за полагање посебног стручног испита за матичара.

Имајући у виду да се у оквиру државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара проверава познавање прописа који чине програм ових стручних испита, нова издања приручника у целини су иновирана и прилагођена потребама будућих кандидата у складу са новинама у нормативном оквиру који уређује области које чине програме државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара.

Приручник за полагање државног стручног испита садржи пет делова: Уставно уређење, Основи система Европске уније, Систем државне управе, Радно законодавство и Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања и управни спор, као и Приручник за полагање посебног стручног испита за матичара: Матичне књиге, Држављанство, Породични односи, брак и лично име, Међународне конвенције и статусна питања са иностраним елементом и Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања.

Ови приручници у електронској верзији доступни су на Државни стручни испит и Посебан стручни испит за матичара, а штампано издање приручника биће достављено кандидатима уз позив за полагање државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара.Skip to content