Измена Закона о државним службеницима од великог значаја за успешно функционисање судова и јавних тужилаштава

Министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић образлагао је данас Предлог закона о измени Закона о државним службеницима, на почетку заједничког начелног и јединственог претреса о више предлога закона, који су на дневном реду Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години.

Изменом Закона о државним службеницима одлаже се обавеза спровођења јавног конкурса за пријем у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла до 2025. године.  До тада ће се, у складу са процесом модернизације и дигитализације, успоставити Информациони систем за управљање људским ресурсима, који ће бити подршка иновираном кадровском планирању, које je предуслов да се осигура довољан број квалификованих и компетентних запослених у управи, ради постизања стратешких циљева.

Образлажући Предлог закона, министар је објаснио да је потреба за одлагањем настала, пре свега, због недостатка услова да се државни органи припреме за спровођење поменутог јавног конкурса, услед отежаних околности изазваних пандемијом вируса Ковид 19.

Мартиновић је рекао да је усвајање ове измене првенствено важно због успешног функционисања правосудног система у држави. У супротном би, како је нагласио, дошло до блокаде рада судова, али и јавних тужилаштава, у којима, према функционалној анализи коју је сачинило Министарство правде, повећан обим посла условљава повремено ангажовање скоро 2.000 запослених на одређено време.

Према његовим речима, слична ситуација са кадровским капацитетима присутна је и у другим органима, нарочито у Министарству финансија, које има осам органа државне управе у свом саставу. Како је истакао, само Пореска управа, Управа царина и Управа за трезор имају преко 10.000 запослених који спроводе низ најзначајних реформи у држави и због којих је, такође, значајно одлагање примене ове одредбе закона до стварања свих потребних предуслова за то.

Као овлашћени представник предлагача, министар Мартиновић образлагао је данас и Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис и Предлог закона о допуни Закона о јавним медијским сервисима.

Он је позвао народне посланике да уваже све наведене аргументе и у Дану за гласање усвоје предложене законе.

 

Фото галерија – извор: Фото ФонетSkip to content