Локалне самоуправе – већа транспарентност, мања корупција

Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички изјавила је да се од јавне управе очекује спровођење реформи, а да то очекивање није увек праћено политичком подршком и, посебно, одговарајућим капацитетима. Председник организације Транспарентност Србија Владимир Гоати каже да ситуација по питању транспарентности локалних самоуправа није задовољавајућа.

„Ми реформе сводимо на усвајање прописа, а њихово спровођење И заживљавање остаје као неко очекивање од те јавне управе, која, при том, не добије ни одговарајуће обуке, ни капацитет, а понекад ни политичку подршку“, рекла је Кори Удовички на конференцији о транспарентности локалних самоуправа. Према њеним речима, јавна управа (без јавних предузећа) у Србији по броју запослених у односу на управе у европским земљама није сувише бројна, прецизирајући да је на сто становника седам запослено у том сектору. „То не значи да смо ефикасна управа. Напротив, нама је довољно да погледамо шта има, шта нема. Ту има озбиљних вишкова у неким њеним деловима“, рекла је Удовички.

 

Председник организације Транспарентност Србија Владимир Гоати каже да ситуација по питању транспарентности локалних самоуправа није задовољавајућа и да је просечна оцена 40 од 100, што је релативно ниско. „Нема места претераном оптимизму. Незадовољни смо ситуацијом у борби против корупције где стагнирамо од 2010, јер су коруптивни кругови страховито отпорни“, рекао је Гоати, додајући да у Србији постоји велики сектор којим држава управља.

Амбасадор Велике Британије Денис Киф рекао је да Србија може да рачуна на подршку те земље у спровођењу реформи у јавној управи И указао на значај доступности информацијама како би се спречила злоупотреба, што су основне обавезе Србије у поглављима 23 и 24, као и реформи јавне управе.“Од државних органа се очекује да буду што транспарентнији, јер отварање података за јавност има велику тежину И води смањењу корупције“, истакао је Киф.

„Јако је важно да локалне самоуправе раде на повећању транспарентности, да објављују податке о јавним функционерима, јер само на тај начин грађани ће моћи да прате И контролишу рад функционера“, рекла је директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић.

Заменица повереника за информације од јавног значаја Станојла Мандић навела је да се у највећем броју случајева прописи који се тичу транспарентности поштују само у оној мери у којој постоје санкције за кршење тих прописа. „То се односи и на стање интернет сајтова, информатора о раду, на поступање по захтевима за приступ информацијама, уређењу процедура И праксу у вези са радом скупштине, буџетом И јавним предузећима“, рекла је она.Skip to content