Мартиновић: Апсолутно нелегитимна одлука о промени назива основне школе у Бујановцу

Поводом одлуке о промени назива ОШ „Десанка Максимовић“ у Бујановцу у ОШ „Исмаил Кадаре“, министар државне управе и локалне самоуправе и председник Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа др Александар Мартиновић обавештава јавност о следећем:

„Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа спроводи политику Владе на простору ових општина. Координационо тело је политички орган Владе Републике Србије који се стара о обезбеђивању услова за несметан развој и напредак ових општина у централном делу јужне Србије. Све активности овог органа се реализују у складу са унапред утврђеном политиком Владе, уз неопходну координацију рада државних органа у чијој директној надлежности су области од стратешког значаја за унапређење квалитета живота свих грађана у овом делу Србије.

Идејни циљ оснивања и стратешки циљ деловања Координационог тела је очување мира и безбедности, што представља предуслов за стварање и очување истинског мултиетничког и мултиконфесионалног друштва заснованог на демократским принципима. Ради одржања пуне политичке стабилности и одржања принципа владавине права, Координационо тело се стара о побољшању услова живота свих грађана, без обзира на националну припадност, водећи рачуна о посебностима свих националних идентитета, у сфери здравства, образовања, социјалних питања и свих других области друштвеног живота.

У вези са променом назива школских установа, према Закону о основама система образовања и васпитања,  установа може да врши статусну промену, промену назива или седишта, при чему одлуку о промени назива или седишта јавне установе доноси орган управљања, уз сагласност Министарства. Захтев за давање сагласности за промену назива установе подноси се Министарству најкасније до 31. децембра текуће школске године. Школа не може да врши статусне промене, промену назива или седишта у току наставне године. Изузетно, уколико наступе околности услед којих је спречено несметано одвијање наставе, статусна промена седишта може се извршити у току наставне године, уз сагласност Министарства.

Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу сматра да је одлука о промени назива ОШ „Десанка Максимовић“ у Бујановцу у ОШ „Исмаил Кадаре“, која је донета на седници СО Бујановац 15. новембра ове године, без подршке српских одборника који учествују у раду СО Бујановац, исхитрена и апсолутно нелегитимна.

Требало је претходно обавити консултације са политичким странкама и одборничким групама које заступају српски народ у СО Бујановац, како би се донела одлука која би била усклађена и са жељама Албанаца и са жељама Срба.

Уместо тога, српски одборници, али и сви Срби у општини Бујановац, стављени су пред свршен чин да је назив основне школе промењен, а у питању је Десанка Максимовић, једна од највећих српских песникиња, жена која је била чисте душе и отвореног срца према свим људима, без разлике.

Координационо тело, председник Републике Србије и Влада Републике Србије и даље држе испружену руку према Албанцима и њиховим представницима на југу Републике Србије, али је она, што се показује и на овом примеру, и даље у ваздуху“, навео је Мартиновић.

 Skip to content