Мартиновић: Настављамо са преговорима на унапређењу положаја запослених у државним органима и органима, организацијама и службама у јединицама локалне самоуправе

Министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић, председник Синдиката управе Србије Слађан Бобић и генерални секретар Сталне конференције градова и општина (СКГО) Никола Тарбук потписали су Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, којим се прецизирају поједине одредбе у погледу права и обавеза запослених у органима, службама и организацијама јединица локалне самоуправе.

Они су данас у Министарству државне управе и локалне самоуправе потписали и Споразум о продужетку важења Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе до 31. маја 2026. године, чиме се обезбеђује несметано и континуирано остваривање права предвиђених у колективном уговору за запослене у једницама локалне самоуправе.

Мартиновић је нагласио да је сарадња коју Министарство државне управе и локалне самоуправе остварује у социјалном дијалогу са свим учесницима, репрезентативним синдикатима и СКГО, на високом нивоу. Он је додао да ће се и у наредном периоду наставити са преговорима на унапређењу положаја запослених у државним органима и органима, организацијама и службама у јединицама локалне самоуправе.

Председник Синдиката управе Србије Слађан Бобић данас је потписао и Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе и Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе, чиме је постигнута сагласност сва три репрезентативна синдиката учесника у колективним преговорима у закључењу Посебног колективог уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе и Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе до 31. маја 2026. године.

 

Фото галерија – извор ТанјугSkip to content